Jesteś tutaj: budexpo.com.pl > Dom > Ogrodzenie – dobre i tanie

Nieruchomości lokalowe

Skupiając się na rodzajach nieruchomości, należy nie zapominać o tym, że istnieją tzw. nieruchomości lokalowe. Nieruchomości lokalowe Chociaż teoretycznie każdy może się domyślać co to jest, to jednak warto dowiedzieć się, jak nieruchomości lokalowe definiuje polskie prawo.

Nieruchomości lokalowe powstają na podstawie specjalnej ustawy o własności lokali. Definicja nieruchomości lokalowej mówi, że stanowi ją lokal mieszkalny lub też lokale różnego rodzaju o innym przeznaczeniu, które to w wyniku wyodrębnienia na zasadach określonych w wymienionej wyżej ustawie przekształca się w tzw. nieruchomość lokalową. Nieruchomości lokalowe Aby mogła powstać własność nieruchomości lokalowej obligatoryjny jest wpis tej własności w księdze wieczystej. Bez tego nieruchomość lokalowa nie może przejść dalej. Aby móc wyodrębnić taką nieruchomość lokalową, konieczne jest najpierw założenie księgi wieczystej, a następnie dokonanie w niej odpowiedniego wpisu danej własności.

Jeśli chodzi o własność takiej nieruchomości lokalowej, to związane z nią jest tzw. udział w nieruchomości wspólnej. Dotyczy ona gruntu i części budynku, które służą swoim istnieniem właścicielom innych lokali. W tym wypadku współwłasność ta jest współwłasnością w częściach ułamkowych – czyli dość niewielkich – jednak jest to współwłasność przymusowa i nikt nie ma prawa żądać jej zniesienia, aż do czas gdy trwa odrębna własność lokali przez innych użytkowników. Do takich lokali mogą należeć różnego rodzaju pomieszczenia przynależne czyli komórki, garaże czy strychy. Nieruchomości lokalowe Choćby nie należało one do budynku, to jednak muszą być umiejscowione na nieruchomości, w której skład wchodzi budynek, z którego z kolei wyodrębniono dany lokal.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.