Jesteś tutaj: budexpo.com.pl > Wyposażenie wnętrz > Jak zagospodarować małe mieszkanie?

Nieruchomości role i leśne

Wyróżniamy różne rodzaje nieruchomości, bowiem jest to termin, który tak naprawdę bardzo trudno jest jednoznacznie zdefiniować. Nieruchomości role i leśne Jednym z rodzajów nieruchomości są nieruchomości rolne. Stanowią one nieruchomość gruntową, której tereny są wykorzystywane z reguły do prowadzenia i rozwijania różnego rodzaju działalności wytwórczej, produktywnej, oraz gospodarczej w rolnictwie. Zakres tej działalności obejmuje zarówno produkcje roślinną, jak i zwierzęcą, jednak bez ograniczania się tylko do tych dwóch działów. Na nieruchomościach rolnych można prowadzić również różnego rodzaju produkcję sadowniczą, ogrodniczą, rybną, leśną czy pszczelarską. Z reguły takie rodzaje nieruchomości występują poza terenami miast i mają określoną z góry poprzez ustawę minimalną powierzchnię.

Innym, aczkolwiek nieformalnym terminem przy rodzajach nieruchomości jest również nieruchomość leśna. Termin ten stosuje się w polskim prawie, głównie w oparciu o definicję lasu. W ten sposób nieruchomości leśne to wszelkie tereny o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 hektara, które są pokryte szeroko pojętą roślinnością leśną, czy też uprawami leśnymi takimi jak drzewa, krzewy czy leśne runo. Nieruchomości role i leśne Do takich nieruchomości zalicza się również tereny pozbawione na czas przejściowy owej roślinności leśnej, jednak teren ten musi być przeznaczony do produkcji leśnej, ewentualnie być określony jako rezerwat przyrody lub część parku narodowego, inną opcją jest wpisanie terenu do rejestru zabytków. Teren ten powinien być związany z gospodarką leśną, bądź też zajęty pod wykorzystywanie dla potrzeb gospodarki leśnej: Nieruchomości role i leśne budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.